Weldeye foredrag

WeldIndustry Smart Sveis

WeldIndustry ønsker alle velkomne til Smart sveis konferansen der vi holder foredrag om Welding Management – på vei mot en papirløs produksjon.

I dette foredraget vil det bli vist hvordan det er mulig å jobbe med sveiseprosjekt uten bruk av overflødige papirmengder.

Vi viser mulige tidsbesparelser og forenklinger av arbeidsprosesser. Det blir presentert en simulert arbeidsprosess; fra tegning til levering av kundens sluttdokumentasjon, gjennom planlegging/oprettelse av sveis i et prosjekt, utarbeidelse av jobbpakker, produksjon- og NDT rapportering ved bruk av tablets

Vi håper å se dere der 3-4 mars!

WeldEye Management by Weldindustry
Weldindustry AS, Drammensveien 288,
0283 Oslo, NORWAY
Org. no. 983 448 224 

Part of the KEMPPI Group 
Cookies / Privacy / Impressum