Weldindustry news

Weldindustry inngår samarbeid med Aarbakke på softwareeffektivisering av sveisedokumentasjon

Weldindustry is collaborating with Aarbakke to optimise the efficiency of their welding documentation

Selv om Aarbakke er mest kjent for avansert maskinering er også sveising en viktig del av virksomheten. Aarbakke er blant de fremste innen inconelpåleggssveising av subseakomponenter. Siste år er ca. 15 tonn inconel 625 sveisetilsett. Sveising hos Aarbakke er hovedsakelig mekanisert robotisert sveising av cladding, buttring og buttsveis. I tillegg kommer også manuell sveising av en rekke spesial-materialer som inconel 945, Inconel 625, Super duplex og HSLA carbon steel.

Aarbakke har et veldig høyt fokus på kvalitet, produktivitet og dokumentasjon, og er alltid på utkikk etter ny teknologi og smarte løsninger.

Sveisedokumentasjonsprogrammet til Weldindustry er enda et viktig skritt for at Aarbakke skal forbli en av verdens ledende på sveis innen maskineringsindustrien.

Weldindustry utvikler og leverer sveiseledelsesprogrammet WeldEye, og har nå inngått en avtale med Aarbakke om implementasjon og bruk av denne løsningen.

Vi er veldig glad for å samarbeide med Aarbakke som er et selskap i vekst og et foregangsfirma på mange områder, inkludert teknologi og utvikling. Det er et spennende prosjekt der Weldindustry samarbeider med Aarbakkes eksisterende softwareløsninger for å oppnå et mest mulig effektivt system for ledelse av de sveiserelaterte operasjonene.

Utgangspunktet er standardløsningen i WeldEye, men siden Aarbakke allerede har et velfungerende prosjektstyringssystem, velger vi å utnytte dette og utvikler en løsning der programmene snakker sammen og det enkelte programmet blir brukt der det er mest hensiktsmessig.

Weldindustry er alltid fleksible i forhold til kunders behov og gjør en grundig analyse av kundens arbeidsmetodikk og krav før vi setter i gang et prosjekt. Dette prosjektet er et ut- merket eksempel på godt samarbeid med en kunde som har erfarne fagfolk med sterkt fokus på kvalitet og effektivitet i alle ledd, og som samtidig er åpne for nye ideer og teknologier.

Aarbakke har også valgt å ta i bruk integrasjoner for en mer optimal dataflyt som gir god tidsbesparelse ved at en unngår mye manuell registrering. Vi håper WeldEye totalt sett gir Aar- bakke et enda bedre grunnlag for å styre sine sveiseprosjekt samtidig som de får optimalisert sine ressurser ved å velge moderne teknologiske løsninger.

Prosjektet er forventet klar til bruk i løpet av høsten 2020 og Weldindustry er stolte av å ha enda et fremgangsrikt sveisefirma på kundelisten.